Jednoosobowe działalności gospodarcze bardzo często rejestrowane są w domach jednorodzinnych. Wiąże się to z rozliczaniem prądu poprzez odliczenie % części rachunku domowego. Dokładnie tak samo możemy zrobić z odliczeniem Fotowoltaiki na VAT 8%. 

Fotowoltaika dla firm

Bezpieczna inwestycja w niepewnych czasach

508 286 090

Energia dla firm

EKOlogiczne zastosowania, EKOnomiczne rozwiązania

Dla firm

Niezależność się opłaca

 

www.systemyoze.com

508 286 090

Fotowoltaika - bezpieczna inwestycja w niepewnych czasach

NIP: 564 169 78 59

Zostaw do siebie kontakt, a odezwiemy się w ciągu 24h

Darmowe konsultacje

Imię Nazwisko

Twój e-mail:

Numer telefonu

Zgoda na kontakt

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez SystemyOZE,
w szczególności na kontakt telefoniczny czy za pomocą poczty elektronicznej
w celu przekazania oferty.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Boniewo 49, 21-060 Fajsławice

SystemyOZE Bartłomiej Krysa

Fotowoltaika

Wykorzystaj okazję jaką daje Ci słońce

 

Fotowoltaika to inwestycja mająca na celu ograniczyć koszty związane ze stałymi opła-tami za prąd. Wraz z ciągłym wzrostem cen energii okres zwrotu szybko się skraca. Dodatkowe dotacje, możliwość odpisania kosztów oraz amortyzacja sprawia, że okres zwrotu jest na opłacalnym poziomie.

BEZPIECZEŃSTWO

Ekologiczna Odpowiedzialność Biznesu w naszym kraju w ostatnich latach mocno przybiera na znaczeniu. Fotowoltaika połą-czona z ogrzewaniem jest najprostszą drogą do redukcji ogromnej ilości CO2 wy-dzielanej do atmosfery. To bardzo dobry pierwszy krok by zostać przedsiębiorstwem ekologicznym.

EKOLOGIA

Rachunki za prąd to stały koszt dla firm, który z roku na rok wzrasta. Fotowoltaika to możliwość pozbycia się prawie całkowi-cie kosztów związanych z zakupem energii. Istnieje też możliwość zamiany niestabilnych kosztów związanych z ener-gią na leasing.

INWESTYCJA

Gwarancja oraz umowy zawarte z PGE są długoterminowe. Jest to zabezpiecze-nie, które daje pewność, że inwestycja zwróci się w okresie, w którym nie trzeba ponosić ewentualnych dodatkowych kosztów. Sama żywotność Instalacji Fotowoltaicznych to okres minimum 25  lat.

OSZCZĘDNOŚCI

Kluczową informacją przy doborze Instalacji Fotowoltaicznej dla Gospodarstwa Rolnego jest ilość prądu, zużywana w ciągu całego roku. Przede wszystkim dlatego, że często zużycie jest sezonowe, tak jak chociażby w branży tytoniowej (podczas suszenia).

Kluczową informacją przy doborze Instalacji Fotowoltaicznej dla Gospodarstwa Rolnego jest ilość prądu, zużywana w ciągu całego roku. Przede wszystkim dlatego, że często zużycie jest sezonowe, tak jak chociażby w branży tytoniowej (podczas suszenia).

Zużycie prądu

Kluczową informacją przy doborze Instalacji Fotowoltaicznej dla Gospodarstwa Rolnego jest ilość prądu, zużywana w ciągu całego roku. Przede wszystkim dlatego, że często zużycie jest sezonowe, tak jak chociażby w branży tytoniowej (podczas suszenia).

Zużycie prądu

Kluczową informacją przy doborze Instalacji Fotowoltaicznej dla Gospodarstwa Rolnego jest ilość prądu, zużywana w ciągu całego roku. Przede wszystkim dlatego, że często zużycie jest sezonowe, tak jak chociażby w branży tytoniowej (podczas suszenia).

Zużycie prądu

Kluczową informacją przy doborze Instalacji Fotowoltaicznej dla Gospodarstwa Rolnego jest ilość prądu, zużywana w ciągu całego roku. Przede wszystkim dlatego, że często zużycie jest sezonowe, tak jak chociażby w branży tytoniowej (podczas suszenia).

Zużycie prądu

Prowadzenie każdego przedsiębiorstwa wiąże się z kosztami stałymi, w tym rachunkami za energię elektryczną. Fotowoltaika ma na celu ograniczenie zależności finansowej od Zakładów Energetycznych. Odpowiednie dobranie instalacji fotowoltaicznej daje możliwość obniżenie rachunków do kilkuset złotych rocznie. Innym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna, która częściowo zaspokoi potrzeby przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem jest jednak jak największa niezależność od wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce.

Po co fotowoltaika?

Przedsiębiorstwa

Zróżnicowanie w Polsce ze względu na zużycie energii, wielkość przedsiębiorstwa czy sam rodzaj prowadzonej działalności gospo-darczej powoduje, że zarówno wysokość rachunków za prąd jak i ich znaczenie w finansach firmy są różne. Dlatego kluczowe jest dobranie instalacji fotowoltaicznej oraz jej finansowania w taki sposób by było to rozwiązanie najbardziej optymalne z punktu widzenia ekonomicznego. A koszt poniesiony na inwestycję zwrócił się jak najszybciej.

Doskonale wiemy, że sposobów rozliczenia z PGE przez przedsiębiorstwa jest bardzo dużo. Różne taryfy, różni dostawcy, różne zużycie. Nie zmienia to jednego faktu: każdy jest zależny od wzrostu cen prądu. Co bardzo ważne rozliczenie (przy mikroinstalacjach fotowoltaicznych do 50kwp) z zakładem energetycznym jest takie samo zarówno dla taryfy G jak i taryfy C. Komu się bardziej opłaca? Tutaj to już trzeba wszystko policzyć, do czego zachęcamy. Każda inwestycja musi być przemyślana i zaplanowana. Dlatego naszym nadrzędnym celem jest spotkanie i omówienie szczegółów każdej inwestycji, ponieważ rozwiązań jest naprawdę wiele.

Komu się opłaca?

Rozwiązania

Działalność w domu

Leasing

Ciekawym rozwiązaniem jest zamienienie rachunku za prąd na ratę leasingową. Daje to szanse na inwestycję bez ponoszenia dużych kosztów na samym początku. Po zakończeniu Leasingu zostaniemy bez rat i bez rachunków. 

W przypadku gdy podatnik spełniła kryteria małego podatnika, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mógł dokonać jedno-razowego odpisu amortyzacyjnego od wart-ości początkowej tego środka trwałego (instalacji fotowoltaicznej).

Amortyzacja

Taryfa C (przemysłowa)

Na mocy ustawy Przedsiębiorcy mogą rozliczać wytwarzaną energię na prawach Prosumenta (takich samych jak dla domów jednorodzinnych). Co więcej takie rozwiąza-nie okazuje się 2x bardziej opłacalne, gdyż prąd w taryfie C jest blisko 2x droższy.

Wraz z końcem roku wiele firm szuka inwe-stycji, które mają przełożenie na obniżenie podstawy opodatkowania. Instalacja foto-woltaiczna to idealna inwestycja, ponieważ znacznie ogranicza koszty prowadzenia działalności w przyszłości.

Koszty

PROSUMENT może:

 • Odliczyć 23% VAT w ramach prowadzonej działalności

 • lokować mikroinstalację na terenach, które w planach miejsco-wych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne

 • amortyzować instalację fotowoltaiczną

 • leasingować instalację fotowoltaiczną

Rozliczanie Energii:

 • Prosument rozlicza energię na warunkach systemu opustów. 

 • Dla mikroinstalacji do 10kWp, energia rozliczana jest w systemie 80/20; powyżej 10kWp 70/30.

 • Okres rozliczenia z Zakładem Energetycznym jest półroczny

PROSUMENT nie musi:

 • Posiadać koncesji na produkcję energii elektrycznej

 • Uzyskiwać pozwoleń na budowę Mikroinstalacji Fotowoltaicznej

 • Posiadać projektu budowlanego dla Instalacji do 6,5 kWp

 • Martwić się formalnościami i opłatami związanymi z wymianą licznika 

Fotowoltaika

PROSUMENT rozwiązanie dla PRZEDSIĘBIORCY

 

PROSUMENT musi:

 • Wytwarzać energię tylko z Odnawialny Źródeł Energii (Instalacji Fotowoltaicznej), która będzie przeznaczona na potrzeby własne

 • Posiadać umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym

 • Być odbiorcą końcowym energii